Beginners’ Course 2021
Dates to be advised

Dates,

Time : 2.00 – 4.00pm

Venue: Cellan Millennium Hall SA48 8HZ

Cost: £75.00pp 

The Beginners’ Course

This comprehensive course consists of five theory classes held from 2.00 – 4.00 on Sunday afternoons from late April onwards each year. After the theory classes finish, all beginners are welcome to attend the open sessions held at the Association’s apiary on Sunday afternoons throughout the summer to observe and assist our Apiary Management Team.

The costs for the full course is £ 75.00 per person or £130.00 per couple payable in advance or on the day of the first theory class.  Your first year’s membership of our association is included in this fee. See the Join Us pages for information on the benefits of Membership. 3.Cwrs i Ddechreuwyr

 

Mae’r cwrs cynhwysfawr hwn yn cynnwys pump dosbarthiadau theori o 2:00 – 4:00 ar brynhawn dydd Sul o fis Ebrilli i fis Mai bob blwyddyn, ynghyd a mwy o ddosbarthiadau ymarferol a gynhelir yng ngwenynfa’r Gymdeithas bob prynhawn dydd Sul o fis Mehefin a thrwy y haf. Caiff pob dosbarth ei redeg gan aelodau profiadol o’r Gymdeithas.

Y gost am y cwrs llawn yw £75 y person neu £130 y cwpl, a delir ymlaen llaw neu ar ddiwrnod y dosbarth theori cyntaf. Mae’ch aelodaeth am y flwyddyn gyntaf i’n Cymdeithas yn cael ei chynnwys yn y ffi hon – gweler y tudalennau amdanom-ni/ymuno-a-ni i gael gwybodaeth am fanteision aelodaeth.

Dyma’r pynciau yr ymdrinnir hwy yn y dosbarthiadau theori.

Bywyd mewn Cwch Gwenyn

Dysgu’r Hanfodion: Yr hyn y mae arnoch ei angen neu beidio i fod yn wenynwr

Blwyddyn y Gwenynwr

Heidiau

Pan Fydd Pethau’n Mynd o’i Le

Afiechydon, pigiadau a phroblemau eraill

Ffrwyth eich Llafur: Mel a chynhyrchion eraill y cwch gwenyn (dosbarth ymarferol yn y wenynfa ym mis Awst)

Mae croeso i bob aelod o’n Cymdeithas fynychu dosbarthiadau cyrsiau unigol fel sesiynau gloywi – codwn £10 y dosbarth, ond estynnir gwahoddiad i’r aelodau hynny a fynychodd y Cwrs Dechreuwyr yn llawn yn y flwyddyn flaenorol i fynychu pob un neu unrhyw ddosbarth yn y flwyddyn ganlynol am ddim.

Gweler Digwyddiadau am fanylion y dosbarthiadau ar Gwrs Dechreuwyr 2021.

Cysylltwch a ni os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu’n Cwrs Dechreuwyr yn 2021.


This year’s programme


Week 1: 19th April 2021

Life in the beehive

Understanding the life of the colony

Queen, workers and Drones

Life Cycles and Colony development

The annual cycle of the colony

Communication and control in the beehive

Week 2: 26th April 2021

The Beekeeper’s Year

Seasonal Management and Activities

The five Questions

Siting Apiaries

Records

Handling Techniques

Week 3: 10th May 2021

Getting down to Basics

Equipment

History of hives, bees and mankind

What it looks like, what you need and what you don’t

Buying bees and Equipment

Making frames

Week 4: 17th May 2021

Swarming

Planning for Swarms

Simple Biology

Collecting Swarms

Week 5: 31st May 2021

Things that can go wrong

Diseases

Other problems, stings and first aid.

Week 6: 7th June 2021

Apiary Session 

Mentoring

Week 7: Date to be advised

Honey extraction

​​

Plus

Practical Sessions at the Apiary from the end of June to Sept.


Sign up here