Diwrnodau Blasu

Ydych chi'n ystyried cadw gwenyn ond nad ydych yn siŵr beth sydd ynghlwm? Efallai nad ydych chi am ymroi i gwrs cadw gwenyn llawn eto neu efallai bod gennych awydd gwybod mwy. Mae'r sesiwn undydd rhagarweiniol hon ar eich cyfer chi! Dyma'r rhaglen ar gyfer y diwrnod:

  • 10:00 a.m. Cyflwyniadau
  • 10:15 a.m. Y Wenynen Fêl Ryfeddol (cyflwyniad)
  • 12:00 p.m. Egwyl am ginio
  • 1:00 p.m. Dechrau Arni (gweithgaredd ymarferol a chyflwyniad)
  • 2:00 p.m. Y Tu Mewn i'r Cwch Gwenyn
  • 3:30 p.m. Sesiwn Holi ac Ateb
  • 4:00 p.m. Gorffen

Bydd lluniaeth ysgafn yn cael ei roi, ond mae croeso ichi ddod â'ch pecyn cinio eich hun. Os bydd y tywydd yn caniatáu, byddwn yn rhoi arddangosiad ymarferol o archwiliad cwch gwenyn – bydd dillad amddiffynnol yn cael eu darparu, ond dewch â'ch welingtons eich hun.

Cysylltwch â Ni

Event Properties

Event date 8 Apr 2017 10:00 am
Event End Date 8 Apr 2017 4:00 pm
Location Millenium Hall
Share this event:

Select Language

 
 

 Sponsor Logos

Back to top