Cyfarfod Cymdeithas Misol

Bydd y cyfarfod misol o'r Cymdeithas Gwenynwyr Llambed a'r Cylch yn cael ei gynnal ar wyth o'r gloch yn y Neuadd Millennium yng Nghellan. Mae croeso i aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau.

Siaradwr - Karen Smith, Seasonal Bee Inspector, Ceredigion & North Carmarthenshire.

£1 (te a bisgedi yn gynwysiedig).

Event Properties

Event date 9 May 2017 7:00 pm
Event End Date 9 May 2017 9:00 pm
Location
Victoria Hall, Lampeter
26 Bryn Rd, Lampeter SA48 7EE, UK
Victoria Hall, Lampeter
Share this event:

Select Language

 
 

 Sponsor Logos

Back to top