CGL Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol & Cyflwyniad

Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol o'r Cymdeithas Gwenynwyr Llambed a'r Cylch yn cael ei gynnal ar wyth o'r gloch yn y Neuadd Millennium yng Nghellan - yn cynnwys adroddiadau blynyddol gan Cadeirydd, Ysgrifennydd a Trysorydd ac etholiad o'r Cadeirydd newydd a swyddogion y Pwyllgor.

 

Ar ôl y cyfarfod, bydd cyflwyniad gan Laura Jones o'r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

 

£2 (te a bisgedi yn gynwysiedig).

Event Properties

Event date 14 Mar 2017 7:00 pm
Event End Date 14 Mar 2017 9:00 pm
Location
Victoria Hall, Lampeter
26 Bryn Rd, Lampeter SA48 7EE, UK
Victoria Hall, Lampeter
Share this event:

Select Language

 
 

 Sponsor Logos

Back to top